psykologiaarhus.com v/Gitte BundgaardSom Psykolog i Aarhus er jeg en del af klinikfællesskabet Huset Blachs Gaard

beliggende i centrum af Aarhus ved Vesterbro Torv.Inden jeg uddannede mig til psykolog, har jeg arbejdet som fysioterapeut, hvor jeg har

flere års erfaring i at arbejde kropsligt med bl.a. angst, stress, psykiske- og fysiske traumer

og kroniske smertetilstande.Som både psykolog og fysioterapeut er jeg opmærksom på sammenhængen mellem krop og

psyke, og anvender kroppen og dens ressourcer aktivt i behandlingen. Det er min erfaring,

at der sker en større integration af det psykoterapeutiske arbejde, når krop og psyke indgår

som en helhed i behandlingen.Hjælp til


 • Depression
 • Angst
 • Stress
 • Kriser og sorg
 • Selvværds problemer
 • Kroniske smertetilstande
 • Traumer/Belastningsrekation
 • Forsøgt selvmord og selvmordsovevejelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Funktionelle lidelser
 • Kronisk hovedpine

Jeg tilbyder

 

 • Individuel samtaleterapi.
 • Terapi i grupper med 4-6 deltagere. Gruppe terapi er især relevant, hvis du har problemer med depression, angst, stress eller kroniske smerter.
 • 8 ugers gruppeforløb med Mindfulness-baseret Stress Reduktion, MBSR.
 • Samtaleterapi på engelsk. Jeg har desuden mange års erfaring i at gennemføre samtaler med deltagelse af tolk. 

Hvordan


 • Gennem tillid og tryghed
 • Acceptance and Commitment Therapy - ACT
 • Mindfulness Baseret Stress Reduktion - MBSR
 • Kognitiv terapi
 • Klinisk Hypnose - Hypnoterapi
 • Traume Terapi
 • Compassion Focused Therapy - CFT
 • Kropsterapi

Autoriseret psykolog i Aarhus Gitte Bundgaard

gitte@psykologiaarhus.com

  Huset Blachs Gaard Vesterport 8 K |  8000 Aarhus C. |  mobil: 60 822 922  |  www.psykologiaarhus.com