psykologiaarhus.com v/Gitte Bundgaard


OBS COVID-19 VIRUS

Kære klienter, kollegaer og samrabejdspartnere. 

Jeg har efter nøje overvejelser besluttet at lukke ned for samtaler på klinikken.

Du vil blive kontaktet hurtigst muligt med henblik på det videre forløb. 


Som Psykolog i Aarhus er jeg en del af klinikfællesskabet Huset Blachs Gaard

beliggende i centrum af Aarhus ved Vesterbro Torv.Inden jeg uddannede mig til psykolog, har jeg arbejdet som fysioterapeut, hvor jeg har

flere års erfaring i at arbejde kropsligt med bl.a. angst, stress, psykiske- og fysiske traumer

og kroniske smertetilstande.Som både psykolog og fysioterapeut er jeg opmærksom på sammenhængen mellem krop og

psyke, og anvender kroppen og dens ressourcer aktivt i behandlingen. Det er min erfaring,

at der sker en større integration af det psykoterapeutiske arbejde, når krop og psyke indgår

som en helhed i behandlingen.Hjælp til


 • Depression
 • Angst
 • Stress
 • Kriser og sorg
 • Selvværds problemer
 • Kroniske smertetilstande
 • Traumer/Belastningsrekation
 • Forsøgt selvmord og selvmordsovevejelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Funktionelle lidelser
 • Kronisk hovedpine

Jeg tilbyder

 

 • Individuel samtaleterapi.
 • Terapi i grupper med 4-6 deltagere. Gruppe terapi er især relevant, hvis du har problemer med depression, angst, stress eller kroniske smerter.
 • 8 ugers gruppeforløb med Mindfulness-baseret Stress Reduktion, MBSR.
 • Samtaleterapi på engelsk. Jeg har desuden mange års erfaring i at gennemføre samtaler med deltagelse af tolk. 

Hvordan


 • Gennem tillid og tryghed
 • Acceptance and Commitment Therapy - ACT
 • Mindfulness Baseret Stress Reduktion - MBSR
 • Kognitiv terapi
 • Klinisk Hypnose - Hypnoterapi
 • Traume Terapi
 • Compassion Focused Therapy - CFT
 • Kropsterapi

Autoriseret psykolog i Aarhus Gitte Bundgaard

gitte@psykologiaarhus.com

  Huset Blachs Gaard Vesterport 8 K |  8000 Aarhus C. |  mobil: 60 822 922  |  www.psykologiaarhus.com