Gruppe samtale

Samtale i gruppe


De fleste der henvender sig til en psykolog for at få behandling forestiller sig, at terapi skal foregå i enerum med en psykolog for at være effektiv. Men individuel behandling kan med fordel erstattes eller kombineres med gruppebehandling. Mange kan være forbeholdne overfor at dele deres problemer med andre, men det kan give et øget udbytte og indsigt at overvinde dette. Det kan være befriende at være sammen med andre, der kæmper på lige fod med én selv, og med mulighed for at drage nytte af hinandens erfaring og viden.


Behandlingen vil tage udgangspunkt i metoderne Acceptance and Commitment Therapy - ACT, Mindfulness-baseret Stress Reduktion - MBSR, Medfølelsesfokuseret Terapi - CFT. Andre psykoterapeutiske metoder inddrages alt efter gruppens behov og sammensætning.

Der vil bl.a. være fokus på:


  • At genkende og skabe forståelse for de uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre, og de utilsigtede konsekvenser der er forbundet med disse
  • At ændre forholdet til dine tanker og følelser frem for at ændre på din tanker og følelser
  • At tage retning mod det, som er værdifuldt, og derved opleve, at uønskede tanker og følelser kommer til at fylde mindre, samtidig med at livskvaliteten bedres
  • At du kan møde dig selv med venlighed og omsorg frem for selvfordømmelse og fjendtlighed


Gruppesammenholdet har en positiv indflydelse på behandlingsresultatet. Det kan være effektivt at behandle f.eks. depression sammen med andre, som oplever at være depressive. Mange der lider af depressive symptomer isolerer sig ofte fra sit sociale netværk, trækker sig fra familien mm. Dette vedligeholder depressive symptomer. Deltagelse i gruppebehandling kan være med til, at løse op for disse relationelle vanskeligheder. Den enkelte får lejlighed til at være i fokus med egne problemstillinger og mål, og der vil blive arbejdet med konkrete behandlingsredskaber.


Inden gruppen samles får deltagerne en individuel konsultation med henblik på, at afklare mål for behandlingen. Jeg vil tage stilling til, om gruppebehandling vil være egnet for dig, og jeg vil sørge for at sammensætter gruppen, så deltagerne supplerer hinanden godt. Gruppebehandlingsforløbet kan følges op af yderligere individuelle samtaler.


Et gruppeforløb kan også foregå i forlængelse af et igangværende individuelt forløb. Du kan deltage i den udstrækning du har behov for, optimalt vil være, at du deltager minimum 5-6 gange.


Praktisk vedrørende deltagelse i gruppe:


Forsamtale (50-60 min.) 750/650 kr.

Efterfølgende gruppe session á 2 timer 350 kr.

Antal deltagere: min. 4 personer, max. 6 personer.


Grupper oprettes løbende og efter behov.

Autoriseret psykolog i Aarhus Gitte Bundgaard

gitte@psykologiaarhus.com

  Huset Blachs Gaard Vesterport 8 K |  8000 Aarhus C. |  mobil: 60 822 922  |  www.psykologiaarhus.com