Kontakt og Priser

Kontakt

 

 

Autoriseret psykolog Gitte Bundgaard

Huset Blachs Gaard

Vesterport 8 K

8000 Aarhus C

 

Mobil: 60 822 922

 

Mail: gitte@psykologiaarhus.com

 

cvr. nr. 20102888

 

Priser

 

 • Individuel konsultation betalt af forsikring, pensionsordning, kommune mm. (50-60 min.) fra 950 kr.
 • Selvbetalende individuel konsultation (50-60 min.) 750 kr.
 • Selvbetalende studerende, ledige og pensionister (50-60 min.) 650 kr.
 • Selvbetalende individuel konsultation i eget hjem (45 min.) 750 kr. plus tillæg
 • Selvbetalende gruppe terapi – første individuelle samtale 750/650 kr. efterfølgende gruppeforløb pr. gang 350 kr. for 2 timer
 • Gratis forsamtale (op til 30 min.)
 • Medlemmer af Migræne og Hovedpineforeningen kan få betalt første konsultation, idet jeg har behandler aftale med foreningen. Kontakt eventuelt hovedpineforeningen og spørg ind tildine muligheder www.hovedpineforeningen.dk

 

Vær opmærksom på, at du skal betale kontant, via bankoverførsel eller MobilePay, da jeg ikke tager imod dankort.

 

Bank: Jutlander Bank

Reg.Nr: 9336 Konto Nr: 0002365022

MobilePay til 52563

 

 

Er du i tvivl om hvorvidt jeg kan hjælpe dig, er du velkommen til at kontakte mig for en uforpligtende snak. Du er også velkommen til at komme ind til en gratis forsamtale, hvor vi kort kan berøre din problemstilling, og jeg kan fortælle dig om en relevant psykologisk indsats. En forsamtale vil kunne give dig en fornemmelse af det fremtidige samarbejde. Jeg er på klinikken 1-2 eftermiddage og aftener om ugen, de tider jeg tilbyder er mellem kl. 15 og 21. 

 

Hvis du har det bedst med at samtalerne foregår i dit eget hjem, eller på anden måde er forhindret i at komme ind på klinikken, kører jeg gerne ud. Samtaler i hjemmet vil pålægges et ekstra tillæg alt efter hvor du bor.

 

Jeg har ikke overenskomst med den offentlige sygesikring, dvs. at du kan ikke få tilskud til din behandling via en henvisning fra egen læge.


Jeg afregner med Sygesikringen Danmark. Er du i en gruppe hvor du kan få tilskud til psykolog, sender jeg din faktura direkte til Sygesikringen Danmark, når den er betalt. 

 

Hvis du har en sundhedsordning via dit arbejde eller via en privat forsikring, er der ofte mulighed for at få dækket udgifter helt eller delvist til psykologbehandling.

 

Afbud uden der opkræves honorar meldes senest dagen før kl. 18:00, så har jeg mulighed for at give tiden videre til en anden.

Et afbud kan foretages over mail: gitte@psykologiaarhus.com eller via en besked eller sms til mobil: 60 822 922

 

Ellers gælder følgende regler for afbud uanset årsagen:

 

 • Indtil kl. 18.00 dagen før aftale er uden beregning
 • Senere end kl. 18:00 dagen før aftale 200,-
 • Efter kl. 08:00 samme morgen 450,-
 • Udeblivelse uden afbud fuldt honorar

 

Der kan parkeres mod betaling på Vesterbro Torv eller gratis i de mange sidegader til Vesterbro Torv.

Ankommer du efter kl. 17 skal du ringe ude fra porten til dørtelefonen ved at trykke 900 E.

 

 

 

Personlige data

 

Jeg behandler dine personlige data med størst mulig omhu, og ud fra den gældende lovgivning på området.

 

Jeg anvender denne type data om dig: Almindelige persondata som navn og adresse, CPR-nummer og følsomme data.

 

For at beskytte dine data bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. Når jeg beder dig om at stille dine personlige data til rådighed, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Hvis jeg indhenter data om dig fra andre, f.eks. en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser jeg dig om dette, jeg oplyser dig også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver mig adgang til at indhente dine data.

 

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med behandlinger her på klinikken, til journalføring, opbevaring af dine oplysninger samt administration af din relation til mig. Jeg kan få behov for at anvende data til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge. Jeg behandler kun relevante data, og jeg kontrollerer og opdaterer dine data. Jeg sletter dine data, når de ikke længere er nødvendige, og når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

 

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine data. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage. Hvis jeg får behov for at anvende dine data til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye databehandling, oplyser jeg dig om dette. Hvis der er tale om at behandle data der vedrører børn, indhenter jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

 

Jeg kan desuden oplyse at:

 

 • Jeg videregiver ikke dine data til andre aktører uden dit samtykke.
 • I huset Blaachs Gaard har vi interne regler om informationssikkerhed der beskytter dine data
 • For at undgå tab af data tager jeg løbende back up.
 • I tilfælde af et sikkerhedsbrud, underretter jeg dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.
 • Jeg placerer ikke cookies på din computer eller mobiltelefon.
 • Du har ret til at få adgang til dine data, få oplyst hvilken data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til.
 • Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet.
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine data.
 • Du har ret til at modtage de data, du har stillet til rådighed, og dem jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke.
 • Du har ret til at dine data overføres til en anden psykolog.
 • Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine data i et almindeligt anvendt format.

 

 

Hvis du vil vide mere om din datasikkerhed så tag gerne kontakt.

 

Autoriseret psykolog i Aarhus Gitte Bundgaard

gitte@psykologiaarhus.com

  Huset Blachs Gaard Vesterport 8 K |  8000 Aarhus C. |  mobil: 60 822 922  |  www.psykologiaarhus.com